top of page

PS 234 burime mësimore

Common Core Library

Biblioteka e përbashkët bërthamore

Math Task K-5

Detyrat Math K-5

Math Resources K-5

Burimet matematikore K-5

Math Games and Activities K-5

Lojëra dhe aktivitete matematikore K-5

I need help...Please email me

Llogaria e shkollave të NYC

Parent's Guide to Google Classroom

Udhëzuesi i prindërve në Google Classroom

I need help...Please email me

Kam nevoje per ndihme...

Ju lutemi dërgoni email: jgarcia25@ps234queens.com

Video e hyrjes në Google Classroom

bottom of page