top of page

Deklarata e misionit të shkollës

 

Premisa me të cilën do të punojmë është,

"Një shkollë është me katër mure me të nesërmen brenda".

Fëmijët vijnë në shkollë me një kuriozitet të natyrshëm për të eksploruar dhe një dëshirë për të mësuar.

Ngritja e kësaj dëshire dhe drejtimi i saj për të lulëzuar në kopshtin e të mësuarit mund të realizohet vetëm kur mësuesi e ushqen atë dëshirë me përvoja nga të gjitha fushat e të nxënit.

Shkolla do të ushqejë këtë kuriozitet natyror dhe do të mbështetet në mbështetjen e vazhdueshme të shtëpisë për të inkurajuar rritjen emocionale dhe akademike.

Shkolla, shtëpia dhe komuniteti janë partnerë në procesin e përgatitjes së fëmijëve për të ardhme pozitive, produktive dhe krijuese.

-WE ARE A FAMILY

bottom of page