top of page

2022-2023
Lëviz-për-përmirësuar
Shkollë me yje

2022-2023 School udhëzime dhe burime

kids rise program for saving money

ekzaminimi falas i syve

girl wearing eyeglasses for school

Ne po punojmë për ta bërë këtë faqe interneti më të lehtë për t'u aksesuar për personat me aftësi të kufizuara dhe do të ndjekim the Udhëzimet për aksesueshmërinë e përmbajtjes në ueb 2.0. Nëse keni nevojë për ndihmë me një faqe ose dokument të caktuar në faqen tonë aktuale, ju lutem contact Jorge Garcia ( jgarcia25@schools.nyc.gov) për të kërkuar ndihmë.

bottom of page