top of page

PS 234 SLT

PS234, The School of Performing Arts and Technology, ma formę zarządzania szkolnego, School Leadership Team lub SLT.  SLT składa się z administratorów, nauczycieli i rodziców, którzy spotykają się co miesiąc i wspólnie pracują nad budżetem szkoły i kompleksowym planem edukacyjnym (CEP), który obejmuje cele i zadania szkoły.  To także forum, na którym można omawiać problemy specyficzne dla społeczności PS 234.

 

Wszystkie SLT muszą mieć taką samą liczbę rodziców i personelu.  Wybory członków-rodziców odbywają się każdej wiosny po wyborach PTA. Zleceniodawca, współprzewodniczący PTA i przedstawiciel UFT (lub osoby przez nich wyznaczone) są automatycznie dołączani do zespołu.

SLT zachęca do zaangażowania członków społeczności szkolnej i chętnie uczestniczy w jej spotkaniach. Porządek obrad każdego spotkania jest dostępny.  Pytania lub uwagi dotyczące SLT można kierować do Biura Głównego, Uwaga: SLT.

2022-2023 SzkołaHarmonogram spotkań liderów

 29 września 2022

6 października 2022 r

10 listopada 2022 r

8 grudnia 2022 r

12 stycznia 2023 r

9 lutego 2023 r

16 marca 2023 r

April 20, 2023

11 maja 2023 r

1 czerwca 2023

2022-2023 SzkołaCzłonkowie Zespołu Liderów

Dorę Danner

papatomy Peggy

Aleksandra Liolin-Kehoe

Tymoteusza Roeschleina

Atena Hadjicharalambous

Rebeka Staley

Rachel Rothman Borrero

Krystyna Krasniki

Mirela Prohaska

Agata Bień

bottom of page